Thorkild Knudsens Fond

 

Af dødsboet efter Thorkild Knudsen er stiftet en fond. Fondens navn er "Missen og Thorkild Knudsens Mindelegat".
En del af fondens formue er Thorkild Knudsens specielt udvalgte og ved sin død efterladte billeder, ca. 135 stk.
Samlingen eller dele heraf kan udlånes til institutioner eller virksomheder ved at rette henvendelse til fondsbestyrelsen.
Billederne udlånes som regel for et år ad gangen (sept-sept). De bliver på Fyn bragt og hentet, og er forsikrede for fondens regning, men de skal naturligvis opbevares og behandles forsvarligt.

Klik her for at se samlingen 

 

Såfremt man ønsker at låne billeder hos fonden, skal man rette henvendelse
til fondsbestyrelsen.

Bestyrelsen har 5 medlemmer:

 

Niels-Erling Larsen 64 76 20 45 nel@regnskab-revision.dk
Knud og Henny Vorm 21 28 83 54 vorm@faaborgvest.dk
Svend Munkedal 62 64 12 30 munkedal@adslhome.dk

Eva Lundsfryd 43 96 70 64